Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę Prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Dokumenty lub protokoły
z ich badania
stanowią
załączniki do operatu
szacunkowego
.

sprawdź dokumenty!

Wymienione dokumenty lub protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. 

Na podstawie badania dokumentów następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości. Zakres dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości należy każdorazowa ustalić z Rzeczoznawcą majątkowym.

Lokal mieszkalny

nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
• numer księgi wieczystej / dokument potwierdzający prawo do nieruchomości,
• wypis z kartoteki lokalu,
• zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,
• plan lokalu,
• umowa przedwstępna (jeżeli została zawarta).

Lokal w budowie

• numer księgi wieczystej, na której realizowana jest inwestycja,
• wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja,
• pozwolenie na budowę,
• prospekt informacyjny,
• umowa przedwstępna/rezerwacyjna,
• kosztorys prac wykończeniowych w lokalu (jeżeli wymagany).

Budynek mieszkalny

• numer księgi wieczystej / dokument potwierdzający prawo do nieruchomości,
• wypis i wyrys z rejestru gruntów,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy,
• pozwolenie na budowę,
• pozwolenie na użytkowanie / potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
• projekt architektoniczno – budowlany / rzuty budynku (w przypadku braku wymaganej dokumentacji, wykonujemy inwentaryzacje budynków),
• umowa przedwstępna (jeżeli została zawarta).

Budynek mieszkalny w budowie

• numer księgi wieczystej / dokument potwierdzający prawo do nieruchomości,
• wypis i wyrys z rejestru gruntów,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy,
• pozwolenie na budowę,
• dziennik budowy,
• projekt architektoniczno – budowlany,
• kosztorys prac budowlanych,
• umowa przedwstępna (jeżeli została zawarta).

Działka

nieruchomość gruntowa niezabudowana
• numer księgi wieczystej / inny dokument potwierdzający prawo do nieruchomości,
• wypis i wyrys z rejestru gruntów,
• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy,
• umowa przedwstępna (jeżeli została zawarta).

Nieruchomość komercyjna

nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
• lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest indywidualnie,
• w przypadku wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym, niezbędny jest wgląd do umów najmu oraz dokumentacji finansowej nieruchomości.

W celu ustalenia ceny operatu szacunkowego prosimy o kontakt telefoniczny, przesłanie wiadomości email lub o pozostawienie pytania poprzez formularz w dziale kontakt.